Het restauratie proces

Naar de eisen van de tijd

Met een aanzienlijke investering is de Kapel niet alleen hersteld naar het ontwerp van de Architect Eduard Cuypers maar tevens aangepast naar de eisen van de tijd. Dit heeft geresulteerd in harmonie tussen functie en behoud van historische waarden. Moderne technieken en materialen zijn toegepast waar dit voordelen en verbeteringen oplevert voor duurzaamheid, kwaliteit, energie efficiëntie en milieu vriendelijkheid. Uiteraard op een zodanige manier dat dit geen afbreuk heeft gedaan aan het historische ontwerp. 

 

 

 

 

Er wordt nu jaarlijks een inspectie uitgevoerd door Monumenten Wacht Provincie Gelderland.


Uitwendige restauratie

De uitwendige restauratie heeft de Kapel wind en waterdicht gemaakt en is nu dusdanig hersteld dat de Kapel, minstens voor de komende 50 jaar, slechts volgens een onderhoudsplan hoeft te worden onderhouden.

 

Uitgevoerde werkzaamheden:

 • plaatsen van een deels nieuwe klokkentoren

 • plaatsen van een nieuw dak

 • herstel houten beschot

 • herstel muurplaten keepers en ruiters

 • aanbrengen isolatie

 • conserveren en behandelen van al het houtwerk (ook onder het dak) ten behoeve van ongedierte bestrijding

 • schilderen van al houtwerk (ook onder het dak)

 • frames van de ramen vervangen door roestvrij staal

 • herstel van de glas in lood ramen

 • herstel buitenmuren, scheuren en barsten en metselwerk

 • ijzeren deuren bij het zangkoor vervangen door houten deuren

 • aanbrengen van een bliksemafleiding systeem


Inwendige restauratie

De inwendige restauratie heeft tot doel gehad het interieur terug te brengen in de authentieke staat en qua vormgeving en decoratie sluit het nu weer aan bij het architectonische geheel van de Kapel. De oorspronkelijke decoratieve sjabloon & wandschilderingen uit 1923 van Architect Eduard Cuypers zijn inmiddels weer te bewonderen.

 

Uitgevoerde werkzaamheden:

 

 • wegnemen van later aangebrachte metselwerken

 • wegnemen van later aangebrachte compartimenten, radiatoren, leidingen, installaties etc.

 • aanbrengen van trekstangen in het schip van de Kapel ter versteviging van de algehele constructie

 • zorgvuldig verwijderen van de in 1938 en 1995 aangebrachte verflagen op de wanden en gewelf

 • blootleggen van de originele decoratieve sjabloon & wand- & gewelf schilderingen

 • Reinigen van de decoratieve sjabloon & wand & gewelfschildering

 • minutieus restaureren van de blootgelegde decoratieve sjabloon & wandschilderingen

 • herstel stuc- & voegwerk

 • aanbrengen van een granito vloer met vloerverwarming in het schip van de Kapel

 • het souterrain verbouwd tot woning

 • restaureren van de tijdklok en het uurwerk