Decoratie

Nadat de oorspronkelijke muurschilderingen uit de jaren ‘20 waren  herontdekt werden de er overheen aangebrachte verflagen vanaf gehaald. Deze decoraties hebben een sterke band met de architectuur en versterken deze zelfs. De kleuropbouw van het totale interieur geeft een gevoel van balans, het ademt een aangename voornaamheid.

 

Cuypers vs. Manche

Van het fraaie en eenvoudige decoratieve ontwerp van Cuypers, dat pas in 1923 na jarenlange arbeid het door de architect/kunstenaar bedoelde resultaat had, was in 1938 niet veel meer te zien. Het werd in dat jaar overgeschilderd door Lou Manche. Weliswaar gedeeltelijk achter wandbetimmering weggewerkt, kwamen de beschilderingen in 2009 weer te voorschijn. Na onderzoek bleek, dat het interieur zoals dat in 1923 door Cuypers was bedoeld het meest in aanmerking kwam voor restauratie en reconstructie. De later aangebrachte lagen werden daarom verwijderd. Ruim twee jaar later was de interieurrestauratie door restaurateur Bert Strik (onder meer bekend van de restauratie van het Tuschinski Theater) gereed.

 

 

Heel belangrijk voor het totaalbeeld was, dat de colonetten (kleine dunne zuilen) nog aanwezig waren. Het glas in lood is van bijzonder belang. Al deze ingrediënten versterken de decoraties en geven het interieur een totaalgevoel. De 14 kruiswegstaties uit 1923 waren in de zestiger jaren verwijderd. De schilderijen werden opgespoord in Biest-Houtakker bij Tilburg. De kerk in die plaats werd gesloten en het bisdom stelde deze kunstwerken ter beschikking van de kapel, ondanks het feit dat die geen religieuze doelen meer dient.

 

 

De kapel is uniek en waarschijnlijk nog de enige gedecoreerde kapel van Cuypers in Nederland. Sinds de restauratie wordt de ruimte gebruikt als trouwlocatie en voor o.a. concerten, recepties en symposia.