De Kapel beschikt over algemene ruimtes die o.a. kunnen dienen voor vergaderingen en educatieve doeleinden. Ter vergroting van de gebruiksmogelijkheden is door de gemeente Druten vergunning verleend om het souterrain van de Boldershof Kapel te herbestemmen voor woningbouw. Inmiddels is in het souterrain een woning met werkruimte gerealiseerd. Hieronder voorbeelden van de mogelijkheden:

  

Medische post: Arts, Apotheek, Fysio en aanverwanten

Zorginstelling/centrum, buurtzorg, wijkverpleging

Religieuze functies, met bijpassende entree trappartij, luid bel, altaar en bijbehorende ruimten

Evenementen bedrijf

Hoogwaardige horeca

Top restaurant

Bibliotheek

School

Museum

Archief

Theater / schouwburg

Vergader locatie

Woon- werkcentrum

Trouw Locatie

Pension, Bed & Breakfast in het souterrain

Muziek en Dansschool, conservatorium of gerelateerde onderwijs instellingen

Kunstwereld, ateliers, expositie ruimte.

Exclusieve kantoorruimte door de bijzondere uitstraling voor bijv. Advocaten, Notarissen, Architecten. 

Voor startups zijn diverse opties bespreekbaar.